Actievoorwaarden H&M cadeaubon

Neem binnen 3 maanden contact met ons op om te kijken of u recht heeft op een cadeaubon, vanaf dit moment geldt er een wachttermijn van 8 weken, om vervolgens uw H&M cadeaubon op te halen****bij ons hoofdkantoor aan de Hengelolaan 21 in Den Haag, onze openingstijden zijn:

 

  • Maandag                                 09:00 uur – 17:00 uur
  • Dinsdag                                    09:00 uur – 17:00 uur
  • Woensdag                               09:00 uur – 17:00 uur
  • Donderdag                              09:00 uur – 17:00 uur
  • Vrijdag                                       09:00 uur – 17:00 uur

 
3 maanden na de bevalling vervalt deze actie*

Indien u alle uren heeft afgenomen waar u recht op heeft**

Indien u al meedoet aan één van onze andere acties, vervalt uw recht op de cadeaubon.***

Indien u gebruik heeft gemaakt van de kraamhotel, andere kraambureau of ZZP’er, vervalt uw recht op de cadeaubon.****

 

Actievoorwaarden en spelregels winactie Stokke kinderwagen

   1.  Winacties worden verzorgd door Kraamzorg Mama en Baby B.V. gevestigd te Den Haag. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.
   2.  Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer u belt en doorgeeft dat u aan de actie wilt deelnemen. U wordt dan op de lijst geplaatst met de deelnemers. Vanaf  dat moment maakt u kans om te winnen.
   3.  Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een dezelfde actie.
   4.  Deelnemers zijn verplicht tot het inschrijven van 12 cliënten. Wanneer alle 12 cliënten bevallen zijn heeft u (onder voorbehoud) recht op uw prijs. Mochten er cliënten zich  uitschrijven, dan dient u weer nieuwe cliënten in te schrijven. Alle cliënten die u heeft ingeschreven dienen de maximale uren (alle uren waar ze recht op hebben) af te nemen. Indien wij minder dan 37 uur zorg hebben geleverd bij uw cliënten, vervallen deze cliënten en dient u weer nieuwe cliënten in te schrijven.
   5.  De looptijd van de actie is tot uiterlijk 1 jaar na aanmelding.
   6.  Winnaars dienen na de bevalling alle 12 cliënten contact met ons op te nemen om de bevalling door te geven. Vanaf het moment dat uw 12e cliënt is bevallen is er een wachttermijn van 8 tot 13 weken. Kraamzorg Mama & Baby B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld, direct noch indirect, voor uitloop of aanpassing van het wachttermijn.
   7.  Kraamzorg Mama en Baby B.V. kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel  zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
   8.  Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd. Wel wordt het op de site & Facebook foto’s en naam van winnaars bekend gemaakt.
   9.  Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
   10.  Medewerkers van Kraamzorg Mama en Baby zijn uitgesloten van deelname.
   11.  De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden alleen gebruikt door Kraamzorg Mama en Baby voor de desbetreffende actie en worden niet  verstrekt aan derden.
   12.  Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
   13.  Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
   14.  Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Kraamzorg Mama en Baby via: 070 – 388 34 00 of per e-mail via:  info@kraamzorgmamaenbaby.nl. U  ontvangt binnen 7 kalenderdagen na de ontvangstbevestiging telefonisch of via e-mail een reactie.
To Top