Campaign terms & conditions giveaway Stokke stroller

 1.  Giveaways are provided by Kraamzorg Mama en Baby B.V. located in The Hague. These terms and conditions apply to all giveaways.
 2.  Participation in the giveaways is free. Participation takes place by calling and  indicating that you want to participate in the giveaway. You will then be placed on the list with the participants. From that moment on you have a chance to win.
 3.  Each participant can participate up to one time.
 4.  Participants are obliged to sign up 7 clients. Once 4 clients gave birth, you are entitled (with reservation) to your price. If clients unsubscribe, thenyou have to sign new clients in again. If we provided less than 24 hours of care on clients, you must sign up new clients again.0
 5.  The duration of the giveaway is up to one year after entry.
 6.  Winners will be personally informed through the phone within 5 workdays after 4 clients gave birth.
 7.  Kraamzorg Mama en Baby B.V. may, in its sole discretion and without prior notice kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel  zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 8.  Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 9.  Prices are not exchangeable for money or other goods.
 10.  Medewerkers van Kraamzorg Mama en Baby zijn uitgesloten van deelname.
 11.  De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden alleen gebruikt door Kraamzorg Mama en Baby voor de desbetreffende actie en worden niet  verstrekt aan derden.
 12.  Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 13.  Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
 14.  Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Kraamzorg Mama en Baby via: 070 – 388 34 00 of per e-mail via:  info@kraamzorgmamaenbaby.nl. U  ontvangt binnen 7 kalenderdagen na de ontvangstbevestiging telefonisch of via e-mail een reactie.

Actievoorwaarden en spelregels winactie Kinder- en Tienerkamer

 1.  Winacties worden verzorgd door Kraamzorg Mama en Baby B.V. gevestigd te Den Haag. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.
 2.  Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer u belt en doorgeeft dat u aan de actie wilt deelnemen. U wordt dan op de lijst geplaatst met de deelnemers. Vanaf  dat moment maakt u kans om te winnen.
 3.  Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een dezelfde actie.
 4.  Deelnemers zijn verplicht tot het inschrijven van 10 cliënten. Wanneer 7 van deze cliënten bevallen zijn heeft u (onder voorbehoud) recht op uw prijs. Mochten er cliënten zich  uitschrijven, dan dient u weer nieuwe cliënten in te schrijven. Bij cliënten waar wij minder dan 24 uur zorg hebben gegeven, dient u weer nieuwe cliënten in te schrijven.
 5.  De looptijd van de actie is tot uiterlijk 1 jaar na aanmelding, tenzij de actie wegens succes word verlengd.
 6.  Winnaars worden binnen 5 werkdagen na de bevalling van 7 cliënten persoonlijk geïnformeerd via de telefoon.
 7.  Kraamzorg Mama en Baby B.V. kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel  zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 8.  Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd. Wel wordt het op de site & Facebook foto’s en naam van winnaars bekend gemaakt.
 9.  Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 10.  Medewerkers van Kraamzorg Mama en Baby zijn uitgesloten van deelname.
 11.  De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden alleen gebruikt door Kraamzorg Mama en Baby voor de desbetreffende actie en worden niet  verstrekt aan derden.
 12.  Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 13.  Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
 14.  Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Kraamzorg Mama en Baby via: 070 – 388 34 00 of per e-mail via:  info@kraamzorgmamaenbaby.nl. U  ontvangt binnen 7 kalenderdagen na de ontvangstbevestiging telefonisch of via e-mail een reactie.
To Top