Kosten

De wettelijke Eigen Bijdrage Kraamzorg is in 2023 € 4,80 per uur. (NZa tarief )

Kraamzorg Mama & Baby heeft met alle zorgverzekeraars een overeenkomst gesloten. Afhankelijk van uw polis wordt de kraamzorg door uw verzekeringmaatschappij gedeeltelijk of in z’n geheel vergoedt . U kunt het beste uw polis even doorkijken en bij vragen contact opnemen met uw verzekeringsmaatschappij.

To Top