PRIVACYVERKLARING KRAAMZORG MAMA EN BABY B.V.

 

1. Inleiding

1.1. Deze verklaring beschrijft het beleid van Kraamzorg Mama en Baby b.v. (KvK 08153432) op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens.

1.2. Mama en Baby biedt onder andere via haar website kraamzorg aan. Daarbij verwerken wij ook privacygevoelige informatie (persoonsgegevens). Mama en Baby werkt daarbij in een aantal gevallen samen met andere bedrijven en instellingen, zoals eerstelijns verloskundigen, jeugdgezondheidszorg (JGZ) en zorgverzekeraars.

1.3. Kraamzorg Mama en Baby gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Wij houden ons daarbij aan de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het Uitvoeringsbesluit.

 

2. Contact met Kraamzorg Mama en Baby

Als je naar aanleiding van deze verklaring contact met Mama en Baby. wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens:

Telefonisch: 070 – 388 3400(maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur)
Mail: info@kraamzorgmamaenbaby.nl
Website: via het contactformulier op www.kraamzorgmamaenbaby.nl/contact
Post: Televisiestraat 288, 2525 LV Den Haag

 

3. Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten en website kun je persoonsgegevens invoeren en laat je anderszins bepaalde gegevens achter. Mama en Baby verwerkt niet altijd alle ingevoerde of achtergelaten gegevens. De gegevens die wij verwerken zijn afhankelijk van het type dienst dat je afneemt en de functionaliteiten op onze website die je gebruikt. Mama en Baby verwerkt bijvoorbeeld alleen je mailadres indien dit noodzakelijk is voor de aanmelding van kraamzorg of communicatie over een sollicitatie.

 

4. Persoonsgegevens

4.1. Afhankelijk van de diensten die Mama en Baby aanbiedt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

(a) naam

(b) adresgegevens

(c) telefoonnummer

(d) e-mailadres

(e) functie/beroep (in geval van sollicitaties)

(f) geboortedatum

(g) gebruikersnaam

(h) geslacht

(i) technische meetgegevens van apparatuur zoals een IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze website

(j) Gegevens noodzakelijk voor het correct kunnen verwerken van een aanmelding voor en leveren van kraamzorg, waaronder BSN, de betrokken eerste- of tweedelijns verloskundige, zwangerschapsgegevens en de uitgerekende datum van het kind.

 

5. Doeleinden

5.1. Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van de diensten of functionaliteiten die je gebruikt):

(a) om het voor jou mogelijk te maken diensten van Kraamzorg Mama en Baby af te nemen op het gebied van kraamzorg (zonder het verstrekken van deze gegevens is het voor ons niet mogelijk om deze diensten uit te voeren);

(b) de inschrijving voor een evenement of een nieuwsbrief;

(c) marketing, waaronder het toesturen van informatie, uitnodigingen of aankondigingen;

(d) evaluatie van zorgverlening en evenementen;

(e) uitvoeren van sollicitatieprocedures;

(f) om gebruik te kunnen maken van alle functionaliteiten en diensten op de website van Kraamzorg Mama en Baby b.v.;

(g) om de website van Kraamzorg Mama en Baby b.v. verbeteren.

 

6. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

6.1. Mama en Baby stuurt de door jou verstrekte gegevens niet door aan derde partijen, behalve ter voldoening aan een wettelijke verplichting of naleving van Meldcode Kindermishandeling. Onder derden worden niet verstaan de verloskundige, degene die namens en/of in opdracht van Kraamzorg Mama en Baby b.v. betrokken zijn bij levering van de zorg of evaluatie van geleverde diensten. Meer informatie vind je in onze Algemene Voorwaarden.

6.2. Indien Mama en Baby jouw gegevens aan een derde verstrekt, zorgen wij ervoor dat jouw gegevens niet voor andere, dan onder 5.1 genoemde, doeleinden worden gebruikt. Deze verwerking van persoonsgegevens wordt vastgelegd in een verwerkersovereenkomst, waarin onder andere is afgesproken dat jouw gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van onze werkzaamheden met uitzondering van overeengekomen aard en omvang van wettelijke bewaartermijn. Aan een derde partij worden daarnaast ook strikte eisen gesteld ten aanzien van het zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens.

6.3. Kraamzorg Mama en Baby b.v. zal verder geen gegevens aan andere partijen verstrekken dan de hierboven bedoelde, tenzij dat wettelijk is toegestaan of is verplicht.

 

7. Beveiliging en bewaring

7.1. Mama en Baby neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Wij zorgen er bijvoorbeeld voor dat alleen bepaalde geautoriseerde personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat die toegang is afgeschermd en door gebruik te maken van firewalls, veilige servers en ge-gevensverwerkingsovereenkomsten met derden.

7.2. Mama en Baby bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat betekent dat wij jouw gegevens niet langer bewaren dan nodig is om de betreffende dienst(en) aan jou te leveren. Het voorgaande is niet van toepassing indien wij jouw gegevens (of gedeelten daarvan) langer moet bewaren op grond van een wettelijke verplichting.

 

8. Cookies en profilering

8.1. Cookies zijn tekstbestandjes die op jouw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer je een website van Mama en Baby bezoekt. Op de website van Mama en Baby worden cookies gebruikt om je een optimale gebruikerservaring te bieden. Daarmee hoef je bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te vullen en kan eenvoudiger door de betreffende website worden genavigeerd.

 

9. Websites van derden

De website van Mama en Baby kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. Mama en Baby is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.

 

10. Sociaal media

De sociaal media knoppen op deze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via sociaal media netwerken Facebook, Instagram, LinkedIn en YouTube. Indien je op deze knoppen klikt, worden jouw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende sociaal media netwerk. Lees de privacyverklaring van desbetreffende sociaal media netwerken om te zien hoe deze netwerken met persoonsgegevens omgaan.

 

11. Wijzigingen

Mama en Baby kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

 

12. Jouw rechten: inzage en wijzigen van gegevens

Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Daaronder valt het recht om Kraamzorg Mama en Baby b.v. een verzoek te doen tot inzage, rectificatie of wissing van jouw persoonsgegevens. Ook kun je vragen om jouw persoonsgegevens aan jou over te dragen. Na ontvangst van een verzoek ontvang je binnen vier weken een overzicht van jouw persoonsgegevens.

 

13. Klachten

Mama en Baby hoort het graag indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

To Top